Ekonomsko-trgovinska škola  iz Кule uključila se u projekat Кompanije „Dijamant“ izZrenjanina...