Prezviter Mladen Glušac je u Narodnoj biblioteci  " Miodrag Borisavljević" u Apatinu odžao...

Želeći da podstakne ljude iz svoje sredine na veću brigu o zdravlju, apatinska sekcija ,,Društva za orbu...

U organizaciji apatinske sekcije ,,Društva za borbu protiv raka Sombor'', u Narodnoj biblioteci ,,Miodrag orisavljević''...

Apatinska sekcija "Društva za borbu protiv raka Sombor" organizuje još jedno strong>predavanje...