U sedam sati jutros otvoreno je ukupno 14 biračkih mesta na teritoriji opštine Apatin.  o...

U skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutu opštine Apatin, doneta je nova odluka o Mesnim zajenicama...

Zbog dobijene  saglasnosti na odluku o listi reda prvenstva, dostavljeno nam je obaveštenje o odluci Komisje...