Kultura istočnjačkih zemalja je sasvim drugačija od svega što na šta ste navikli. Neke kulure...