Pandemija koronavirusa i epidemiološka situacija poremetila je planove svim organizacija i klubovims i uticala a...