Proslava Svetog Stefana, nacionalnog praznika mađarske nacionalne zajednice održana je juč...