Pokrajinski sekretar za sport i omladinu, Vladimir Batez, posetio je opštinu Odžaci.

U okviru IPA CBC INTERREG programa Mađarska – Srbija, opština Кula i opština Кaloča spovode...

Na 6. Nacionalnoj konferenciji o prekograničnoj saradnji, koja je održana u Beogradu, predstavljeni su dosadšnji...

U Novom Sadu danas je održana konferencija kojom je otvoren projekat OASIS, odobren za finansiranje u okviru nterreg...

Šta su evropski projekti i šta donose? Može li jedna mala opština konkurisati za njih? Kkvi...