U Karavukovu su danas počeli radovi na sanaciji lokalnog puta L 410. Put je dužine5,6...