Na nedavno održanoj sednici Opštinskog veća održanog u Kuli usvojen je Lokalni akcini...

Povodom realizacije Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2020. godinu u Kuli je održan...