U zgradi Županije u Somboru održana su dva sastanka čiji je cilj unapređenje učešća...

Opština Apatin se nalazi među 60 lokalnih samouprava, učesnika nacionalno...

Podsekretar Sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Vojnović, potpisao je juče ugvore...

Somborskoj lokalnoj samoupravi odobrena su dva projekta u okviru konkursa Uprave za kapitalna ulaganja Vojvoine....

U sklopu akcije sanacije divljih deponija na području sela u opštini Apatin, nakon izvršenih adova...

Lokalna samouprava Grada Sombora odvojila je novčana sredstva koja su inicirala nastavak gradnje hrama u Bedanu....

Uz podršku lokalne samouprave preko 100 poljoprivrednih proizvodjača iz apatinske opštine je poslednjeg sajamskogdana...