Izložba Uspomene sa tavana kuće Turskog biće postavljena tokom trajanja Apatinskih ribarskh...

Nakon što je na 25. sednici Skupštine opštine Apatin usvojen predlog o pribavljanju nepokretnostibr.7372...

25. sednicu Skupštine opštine Apatin obeležilo je usvajanje predloga o pribavljanju nepokretnosi...

Nakon usvajanje Zapisnika sa 38. sednice Opštinskog veća opštine Apatin, utvrđen je Predlog Oduke...