Apatinska marina raspolaže sa osam studio apartmana i u sistemu je vaučera Ministarstva turizma, a prema rečima dirktorke...

 "Međusektorska saradnja kao preduslov za razvijanje sistemske brige o mladima"

U Skupštini AP Vojvodine održana je konferenciji Vojvodina u 2020, u organizciji...

Održana je sedma po redu konferencija Ženske parlamentarne mreže pod nazivom Ne u mom parlmentu....

U Skupštini AP Vojvodine održana je konferencija povodom projekta COMMON, vrdnog...

U organizaciji Udruženja žena Udahni život iz Stanišića u Domu učenika u Somboru održanaje...

Počela je realizacija 36 projekata u okviru grant šeme programa pod nazivom Podr&scarn;ka...