Kompanija BB Trade a.d. organizovala je svečanu proslavu u Kaštelu Ečka, povodom dodele jubilarnih nagrada zazaposlene...