Nova akcija zaprašivanja komaraca  na teritoriji Opštine Kula všiće...