U cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja, predviđenih Progrmom...