Opštinu Apatin posetila je delegacija nordijske poslovne alijanse, a koju su pored ambasadora Švdske...