U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 11 saobraajnih...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 13 saobraajnih...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je sedam saoraćajnih...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 12 saobraajnih...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je šest saobraćajnih ezgoda...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je devet saobraćajnh...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 16 saobraćajnih ezgoda....