U skladu sa merama Vlade Republike Srbije o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije,