U skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutu opštine Apatin, doneta je nova odluka o Mesnim zajenicama...