Izbori za članove Saveta mesne zajednice “Gornji grad” Kula će biti održani 26. avgusta 2018. gdine....

U skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutu opštine Apatin, doneta je nova odluka o Mesnim zajenicama...