Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za kredite bezbeđene...

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE Broj slobodnih mesta za upis studenata u treem...

Grad Sombor i ove godine sprovodi proces participativnog budžetiranja u kome građani direktnoodlučuju...

Gradonačelnik Sombora Antonio Ratković i član Gradskog veća za oblast finansija i privrede Sava Dojićsastali...

Tokom vanrednog stanja prouzrokovanog pandemijom koronavirusa, koja nam još vek...

Grad Sombor je jedan od deset gradova koji su 2014. godine u Srbiji počeli sa sprovođenjem participatinog...

Obaveštavamo vas da će se u okviru projekta „Obuke za nezaposlene mlade žene u oblasti internetprogramiranja...