Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici kupno...

Osnovni ciljevi zakona o ugostiteljstvu su suzbijanje sive ekonomije i unapređenje konkurentnosti Srbije kao turistike...

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara koji je stupio na snagu 15. decembra 2018. goine...

Evidentiranje dece za upis u predškolsku ustanovu počinje danas i trajaće sve do 13. maja 2020. gdine.

U skladu sa novim merama Vlade Republike Srbije o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije,promenjeno...

Na sednici Vlade Republike Srbije, a u skladu sa epidemiološkom situacijom i mišljenjem struke, donete s...

Radio Dunav iz Apatina pokrenuo je akciju u okviru koje će svi poljprivredni...