Tag: Gradsko veće

Kategorija: Politika

Na 154. sednici Gradskog veća grada Sombora članovi veća su odlučivali o 21. tački dnevnog reda. Na...

Kategorija: Politika

Juče je održana 153. sednica Gradskog veća grada Sombora kojom je predsedavala gradonačelnica Dušanka Golubović. Gradski većnici su jednoglasno...

Kategorija: Politika

152. sednica Gradskog veća grada Sombora održana je 14. marta 2019. godine. Većnici su odlučivali o 14. tačaka...

Kategorija: Politika

Na 151. sednici Gradskog veća grada Sombora, kojom je predsedavala gradonačelnica Dušanka Golubović, članovi Gradskog veća su jednoglasno...

Kategorija: Politika

U ponedeljak, 18. februara, održana je 150. sednica Gradskog veća grada Sombora. 10 članova Gradskog veća izglasalo je...

Kategorija: Politika

Na juče održanoj 147. sednici Gradskog veća grada Sombora razmotreno je i usvojeno više predmeta iz delokruga rada...

Kategorija: Politika

Održana je 146. sednica Gradskog veća grada Sombora, kojom je predsedavala gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović. Na sednici je...

Kategorija: Politika

Na  dnevnom redu 145. sednice Gradskog veća Grada Sombora našlo se 14. tačaka dnevnog reda koje su većnici...

Kategorija: Politika

Sednicu 144. Gradskog veća vodio je zamenik gradonačelnice Antonio Ratković. Većnici su usvojili odluku o osnivanju Centra za...

Kategorija: Politika

Na 143. sednici Gradskog veća grada Sombora, članovi veća su usvoji predlog odluke o budžetu grada Sombora za...

Kategorija: Politika

141. sednicom Gradskog veća grada Sombora predsedavala je gradonačelnica Dušanka Golubović. Članovi Gradskog veća razmotrili su i usvojili...

Kategorija: Politika

U Somboru je održana 140. sednica Gradskog veća, na kojoj su članovi veća razmotrili i usvojili Informaciju o...

Kategorija: Politika

Na 139. sednici Gradskog veća usvojen je izveštaj o izvršenju odluke o budžetu grada Sombora za 2018, godinu...

Kategorija: Politika

Gradsko veće je na 138. sednici, dalo saglasnost na Odluku nadzornog odbora JKP „Čistoća“ Sombor o dugoročnom investicionom...

Kategorija: Saopštenja

Gradsko veće je, na 136. sednici, odlučilo o raspisivanju tri javna poziva za finansiranje programa i projekata u...

Kategorija: Društvo

Na 135. sednici Gradskog veća usvojen je izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Sombora za period januar-jun...

Kategorija: Ekonomija

Na 134. sednici Gradskog veća članovi Veća dali su saglasnost na Statut Predškolske ustanove „Vera Gucunja“ u Somboru...

Kategorija: Politika

Gradsko veće, na 133. sednici, prihvatilo je Izveštaj o radu gradskih i seoskih Mesnih zajednica u 2017. godini...

Kategorija: Ekonomija

Gradsko veće je prihvatilo druge izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Čistoća“ za 2018. godinu i na dalje...

Kategorija: Politika

Gradsko veće je na 128. sednici utvrdilo Predlog odluke o ostvarivanju prava na finansiranje četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje. Gradsko...

Kategorija: Politika

Gradsko veće je na 123. sednici utvrdilo Predlog odluke o otuđenju neposrednom pogodbom dve parcele, koje se nalazi...

Kategorija: Politika

Gradsko veće je na 122. sednici, održanoj 10. jula, utvrdilo predlog rešenja o obrazovanju Lokalnog antikorupcijskog odbora za...

Kategorija: Politika

Gradsko veće je na 121. sednici utvrdilo Predlog odluke o osnovnoj i dodatnoj podršci detetu i učeniku, Predlog...

Kategorija: Politika

Gradsko veće je na održanoj 120. sednici, utvrdilo Predlog odluke o prvom rebalansu budžeta grada Sombora za 2018....

Kategorija: Politika

Uvodno obrazloženje, u okviru prve tačke dnevnog reda, o Predlogu odluke o završnom računu budžeta grada Sombora za...

Kategorija: Politika

Gradsko veće je na 118. sednici, održanoj danas, utvrdilo Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju...

Kategorija: Politika

Gradsko veće grada Sombora je na 116. sednici utvrdilo Predlog odluke o Završnom računu grada Sombora za 2017....

Kategorija: Politika

Gradsko veće je, na 113. sednici utvrdilo Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije južne glavne primarne gradske...

Kategorija: Politika

Gradsko veće je na 112. sednici utvrdilo Predlog odluke o osnivanju Istorijskog arhiva i Pravilnik o korišćenju sportskih...

Kategorija: Politika

Gradsko veće je na 111. sednici utvrdilo predloge nekoliko odluka o kojima će se izjasniti i odbornici Skupštine...

Kategorija: Društvo

Gradsko veće je na 108. sednici, održanoj u petak, 9. marta, prihvatilo predloge nadležnih komisija i odobrilo raspodelu...

Kategorija: Politika

Gradsko veće je na 107. sednici, održanoj 06. marta zbog izmene zakonskih propisa utvrdilo Predlog Odluke o stavljanju...

Kategorija: Društvo

Gradsko veće je, na 105. sednici, usvojilo ponudu i plan rada Javnog komunalnog preduzeća „Prostor“ na poslovima uređivanja...

Kategorija: Društvo

Na 102. sednici, održanoj 02. februara 2018. godine, Gradsko veće je usvojilo prve izmene Finansijskog plana Odeljenja za...

Kategorija: Društvo

Gradsko veće je na 100. sednici, održanoj 23. januara utvrdilo Predlog odluke o uređenju grada Sombora i uputilo...

Kategorija: Politika

Gradsko veće je na 97. sednici utvrdilo predlog programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije grada Sombora (TOGS)...

Kategorija: Društvo

Prema Predlogu odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu, koji je Gradsko veće utvrdilo na 93. sednici...

Kategorija: Društvo

Nakon sprovedenih mera finansijske konsolidacije, utvrđenih na 33. sednici Skupštine grada Sombora 20. oktobra 2015. godine, JKP "Energana"...

Kategorija: Politika

Prema Predlogu odluke o prvom rebalansu odluke o budžetu grada Sombora za 2017. godinu ukupna sredstva budžeta Grada...

Kategorija: Politika

Gradsko veće je na 62. sednici, održanoj 22. maja donelo rešenja o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja...

Kategorija: Politika

Gradsko veće grada Sombora je, imajući u vidu interes lokalne zajednice, donelo zaključak kojim je ovlastilo Pravobranilaštvo grada...

Kategorija: Politika

Gradsko veće grada Sombor je, na 54. po redu sednici, usvojilo predloge odluka koje se odnose na izmene...

Kategorija: Društvo

Gradsko veće Grada Sombora je, na 50. sednici, dalo saglasnost na cenu lanč paketa za potrebe Narodne kuhinje,...

Kategorija: Politika

Gradsko veće je na 45. sednici utvrdilo Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Sombora (LAP) za period 2017-2021. godine....

Kategorija: Politika

Gradsko veće Grada Sombora je na 40. sednici usvojilo Akcioni plan za 2017. godinu za realizaciju programa kontrole i smanjenja...

Kategorija: Politika

Sednica somborskog lokalnog parlamenta donela je drugi rebalans budžeta, zamenu jednog člana Gradskog veća i imenovanje tri nova...