Iako nekada članice iste zemlje, BiH, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija i Makedonija danas na svojim autonomnim eritorijama...