Moždani udar, ili kako ga u narodu često nazivaju šlog ili moždana kap, oziljno...