U Klubu za stare u Apatinu održano je predavanje na temu Zdrava fizička aktivnost u zrloj...

U saradnji sa Predškolskom Ustanovom „Vera Gucunja“, Sportski savez grada Sombora u sklop...

Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti – 10. mај 2019. gоdinе