U zgradi Županije u Somboru, tokom 17, 18. i 19. novembra snima se dugometražni igani...