U Odžacima i Srpskom Miletiću održani su 22. Dani edukativnosti mladih za preduzetništvo i inovacijena...

Ekonomsko-trgovinska škola  iz Кule uključila se u projekat Кompanije „Dijamant“ izZrenjanina...

Projekat Ekonomsko-trgovinska škola IST Development odobrila je fondacija Tempus koja se finansira iz sredstavaEvropske...

Tokom novembra meseca u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Kuli su započeti radovi na renoviranju prostora de...

Fondacija Tempus odobrila je projekat „ETS KULA ICT DEVELOPMENT 2018“, kojim je Ekonomsko-trgovinsa...