Opština Apatin kao nosilac projekta je u saradnji sa apatinskim Domom za stare i penzinere...