Život bi zaista izgledao nepotpuno da u njima nema dragih ženskih bića - sestara, mama, supruga i prijateljica.Njihova...