Predavanje pod nazivom Značaj uključivanja u aktivnosti zajednice osoba sa smetnjama u razvoju odraće...

U organizaciji apatinske sekcije Društva za borbu protiv raka u subotu 8. oktobra će se u apatinskoj Narodnoj bibioteci...