Podmorničari su bili elitna jedinica nekadašnje Ratne Mornarice JNA. Priča o ovoj jedinicise...