Povodom Međunarodnog dana socijalne pravde, koji se svake godine, nakon što ga je proglasila eneralna...

Povodom Dana stranke i Dana socijalne pravde, članovi OO SDP Apatin zajedno sa odbornicom  Draganom Ćopć...

Prepoznajući potrebu za rešavanjem pitanja poput siromaštva, isključenosti i nezaposlenosti, Gneralna...

Centar za socijalni rad Кula, u saradnji sa STŠ „Mihajlo Pupin“, povodom Svetskog dana socjalne...

Međunarodni dan socijalne pravde, 20. februar, je ujedno i dan Socijaldemokratske partije Srbije....