U Sonti je održana nesvakidašnja manifestacija pod nazivom ,,Dan mlaosti...

Za subotu, 27. maj, u Sonti je zakazana nesvakidašnja priredba pod nazivom ,,Dan mladosti i radosti''. rganizator...