Orkestar Camerata Academica iz Novog Sada održaće koncert u crkvi Uznesenja Marijinog u Apainu,...