Tag: CSR

Kategorija: Ekonomija

U Centru za socijalni rad Apatin, održan je radni sastanak predstavnika javnog i civilnog sektora, a u cilju daljeg razvoja...

Kategorija: Društvo

U cilju unapređenja položaja dece i mladih, direktorka Centra za socijalni rad Odžaci, Gordana Lukić, je sa svojim...

Kategorija: Društvo

U cilju unapređenja položaja dece i mladih, posebno onih bez roditeljskog staranja, u saradnji sa osnovnim i srednjim...

Kategorija: Društvo

Centar za socijalni rad Sombor će u 2019. godini obavljati svoju redovnu delatnost, kako poslove sa javnih ovlašćenja...

Kategorija: Društvo

Centar za socijalni rad Apatin, pored Savetovališta za sprečavanje nasilja u porodici, uz podršku lokalne samouprave, pokrenuo je...

Kategorija: Društvo

Rezultati više istraživanja koje je Nacionalna asocijacija praktičara omladinskog rada (NAPOR) sprovela ukazuju na neophodnost povezivanja organizacija koje...

Kategorija: Društvo

Na Sajmu knjiga u Beogradu, na konfererenciji pod nazivom "Ekonomsko osnaživanje ranjivih kategorija stanovništva", učešće je uzela, Gordana...

Kategorija: Društvo

Crveni krst Apatin realizovao je predavanje za korisnike Dnevnog boravka koji funkcioniše u sklopu Centra za socijalni rad...

Kategorija: Društvo

U sklopu redovnih aktivnosti Dnevnog boravka za osobe sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama pri Centru za socijalni...

Kategorija: Društvo

Korisnici Dnevnog boravka za osobe sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama pri Centru za socijalni rad u Apatinu...