U Centru za socijalni rad Apatin, održan je radni sastanak predstavnika javnog i civilnog sektora, a u cilju daljeg razvoja kompetencija iz oblasi...

U cilju unapređenja položaja dece i mladih, direktorka Centra za socijalni rad Odžaci, Gordana Lukić,...

U cilju unapređenja položaja dece i mladih, posebno onih bez roditeljskog staranja, u saradnji sa osnovnim i srednji...

Centar za socijalni rad Sombor će u 2019. godini obavljati svoju redovnu delatnost, kako poslove sa avnih...

Centar za socijalni rad Apatin, pored Savetovališta za sprečavanje nasilja u porodici, uz podr&scaro;ku...

Rezultati više istraživanja koje je Nacionalna asocijacija praktičara omladinskog rada (NAPO)...

Na Sajmu knjiga u Beogradu, na konfererenciji pod nazivom "Ekonomsko osnaživanje ranjivh...

Crveni krst Apatin realizovao je predavanje za korisnike Dnevnog boravka koji funkcioniše u sklopu Centa...