Lokalna samouprava u Somboru prihvatila je inicijativu Beogradske poslovne škole - viske...