U želji da pobedi u najvažnijoj borbi prijatelji našeg sugrađanina Petra Puače, organizujuhumanitarni...

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović je, nakon prijema koji je upriličn...

U okviru Projekta Razvoj destinacija ekološkog turizma prekograničnog regiona Baja – Sombor...

U okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, opština Kula zajedno sa op&scaon;tinom...

Postavljanjem, odnosno kabliranjem niskonaponske električne mreže u ulici Matije Gupca u Somboru, počeli supripremni...

- Kako je bilo pitanja vezanih za našu navodnu svirku u Karlovcu na Danima piva 3. septembra, o čemu s...

U Somboru je održana otvarajuća konferencija projekta „Poboljšanje prekograničnog puta izmeđuBaje...

Ime Dragana Bajaka je zlatnim slovima upisano u istoriju apatinskog boksa. Prošlo je puno godina od kadje...