Čim se jedan projekat završi, Udruženje građana ,,Moj Apatin'' nastavlja dalje i trudi se d...