Opština Odžaci, u saradnji sa Mesnom zajednicom Odžaci povodom Pravslavne...