Sa ciljem promocija projekta Amazon of Europe Bike Trail, jačanje prekograničnih kontakata, promocie...

U velikoj sali SO Apatin održana je prezentacija projekta „Amazon of Europe Bike Trail” (Bicikilitička...

Donji tok Mure i Drave, i susedni Dunav, protiču kroz Austriju, Sloveniju, Mađarsku i Srbiju, i čine jednu od najleših...