U Somboru je sprovedeno anketiranje građana u okviru sprovođenja mera „Akcionog plana za uključivanjegrađana...