Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda na području Grada Sombora, kao i na tritoriji...

Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije na području Sombora, u periodu od 25.01.2019. d...