U velikoj sali Saveza samostalnih sindikata u Apatinu održana je tribina pod nazivom ,,Šta je organskaproizvodnja...