U Kuli je otpočela akcija pod nazivom ,,Drvo je živo, a ne oglasna tabla!''