Banka Poštanska štedionica A.D.
Lokacija:
02.07.2018.

Obogaćena tradicijom, po malo zaodenuta blagim konzervatizmom baziranim na poštovanju i očuvanju nepromenljivih vrednosti, danas sa ponosom može da se kaže  da je Banka Poštanska štedionica a.d, Beograd, u isto vreme izrasla u modernu poslovnu Banku, univerzalnog karaktera, ali unikatnog, prepoznatljivog brenda.

Na polju intregracije principa društvene odgovornosti  u svakodnevne poslovne aktivnosti,  Banka je stavila akcenat na kreiranje društveno odgovornih proizvoda i usluga, kao i na odgovoran odnos prema klijentima.
 
Kombinacija tradicionalnih vrednosti i modernih trendova, rezultirala je učvršćivanjem Banke kao lidera u poslovanju sa stanovništvom, zahvaljujući pre svega mudrom rukovođenju i poslovnoj strategiji zasnovanoj na orijentaciji ka klijentu uz striktnu kontrolu rizika, na brzom razvoju novih proizvoda, kao i na efikasnom i komfornom vidu saradnje sa klijentima i partnerima, budući da je zaposlenima u Banci Poštanska štedionica, a.d., Beograd, osnovni i krajnji cilj zadovoljstvo klijenta, jer je samo « zadovoljan klijent  i dobar klijent ».
 
Težeći postizanju vrhunskih rezultata u svim segmentima poslovanja, Banka kontinuirano i uspešno ostvaruje svoje ciljeve koji se odnose na jačanje finansijskog potencijala, uspešno obavljanje poslova platnog prometa i unapređivanje poslovne saradnje sa akcionarima. Takođe, aktivno se radi i na inoviranju i dizajniranju ponude bankarskih usluga prema potrebama klijenata. Savremene informacione tehnologije i najkvalitetnije komunikacijske linije u zemlji pružaju nam osnovu za efikasno poslovanje i distribuciju proizvoda i usluga uz racionalno korišćenje novih kanala distribucije i komunikacije.
 
Savremeni elektronski platni promet i sve bankarske usluge: dinarska i devizna štednja, tekući i devizni računi, platne kartice domaćih i najvećih svetskih brendova, devizni transferi, kreditne linije za privredu i stanovništvo, izdavanje garancija, rad sa hartijama od vrednosti, samo su deo bankarske ponude Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd.
 
Na međunarodnom planu, realizovani su brojni kontakti i saradnja sa inostranim bankama i drugim stranim asocijacijama.
 
EKSPOZITURE BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. U ZAPADNO-BAČKOM OKRUGU:
 
APATIN 
Trg Nikole Tesle 4
Radno vreme:
radnim danima od 8.00h do 14.30h,
subota od 8.00h do 12.30h
25260 Apatin
PAK 430288
025/51-55-203
025/51-55-202
025/51-55-201
 
 
 
ODŽACI 
Železnička 26
Radno vreme:
radnim danima od 8.00h do 15.00h
subotom od 8.00h do 13.00h
25250 Odžaci
PAK 433371
025/515-50-12
 
SIVAC
SAMOSTALNI ŠALTER  
Maršala Tita 148
Radno vreme:
radnim danima od 8.00h do 15.00h
subotom od 8.00h do 13.00h
25223 Sivac
PAK 437734
025/5155069
025/5155070
FAX: 025/714599
 
SOMBOR 
Rade Končara 2
Radno vreme:
radnim danima od 8.00h do 16.00h
subotom od 8.00h do 12.30h
25000 Sombor
PAK 421133
025/449-320
 
BANKOMATI BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. U ZAPADNO-BAČKOM OKRUGU:
 
 
Apatin
Ekspozitura Apatin 1,
Trg Nikole Tesle 4

Odžaci
Ekspozitura Odžaci 1,
Železnička 26
 
Ruski Krstur
Dom zdravlja,
Fruškogorska 49

Sombor
Ekspozitura Sombor 1,
Rade Končara 2 
 
 
 

APATIN WEATHER
Foto nedelje
Foto nedelje
VESTI.RS