Obaveštavaju se građani opštine Apatin da će se dana 02.06.2020. godine izvršiti trtman...

Danas je u apatinskoj Marini počela obuka za 25 budućih gerontodomaćica koju realzuje...

Tradicionalna manifestacija “Apatinske ribarske večeri”, umesto uobičajenog termina održavaja...

Obaveštavamo građane opštine Apatin da će se dana 25.05.2020. godine izvršti...

Žene su, prema statistikama, gotovo nevidljive u organima izvršne vlasti na lokalnom nivou u Srbiji. U Opštini...

Osnovni ciljevi zakona o ugostiteljstvu su suzbijanje sive ekonomije i unapređenje konkurentnosti Srbije kao turistike...

Obaveštavamo roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike dece da elektronsku prijavu deteta putem uslue...