Lokalna akciona grupa „Panonski fijaker“ koja okuplja udruženja koja se bave unaprđenjem životaljudi...

Grad Sombor je jedna od tri lokalne samouprave koje su dobile zahvalnicu za rezultate ostvarene u promovisanu...

Na 45. Skupštini Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) gradonačelnica SomboraDušanka...

Dugo su Riđičanci čekali priliku da nesmetano pređu preko mosta u Vojvođanskoj ulici. Zahvaljujući iniijativi...

U cilju prezentacije investicionih potencijala AP Vojvodine održan je sastanak na kojem je potpisan Sporazu...

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović i Nemanja Sarač, član Gradskog veća za oblast ulture...

Trinaest učenika Srednje ekonomske škole – smer trgovac, njihovi roditelji, direktor Srednje ekonomskeškole...

Ovih dana, u skladu sa planski definsanim aktivnostima na održavanju puteva i ulica, izvodili su se istovremeno radvi...