Komentar nedelje

Svaki glas predstavlja mali teg koji obezbeđuje ravnotežu na političkoj sceni. Kad god nije bilo ravnoteže, ispaštali smo decenijama, a...

Dana 18. februara 2014. godine komunalna inspekcija je putem medija obavestila-upozorila političke stranke i građane pripadnike političkih stranaka da je...