S godinama, naša koža gubi elastičnost i sposobnost zadržavanja vode. Kako bi se neizbežno starenje kože odložilo i sam process ublažo,...

Ovako sam ga ja videla pre 25 ili 26 godina: hoda sam, žuri, juri, ubrzava hod, malo zastane, pogleda na sat na ruci, opet ubrzava hod, dođe do oška,...

Činjenica je da veliki broj mladih ljudi sve teže odlučuje da započne samostalan život, van porodičnog doma. Ipa,...

Znate onaj osećaj: prolazite pored izloga, svakog dana, najmanje dva puta dnevno, i svakog puta "bacite" pogled na ono što je s oe...

Možda smo bili peti ili šesti osnovne škole... Ni deca, ni "velika" deca. A želeli smo u "disko", onaj pravi.

 Iako nam nekada usled umora, svakodnevnih obaveza i stresa sa kojim se svi u današnje vreme suočavamo i ije...

U kafanu se nekada ulazilo bez problema, a danas često stojimo u redu za čekanje. Vodile su se rasprave, sklapale zavere i pisale pesme, a danas edva...